ett klassrum med elever

Kick off på Linnéuniversitetet för Thorén Framtid och EXTEND.T.2

I början av april inleddes ett intensivt arbete tillsammans med ett lärarlag på skolan Thorén framtid i Växjö. Under ett par workshops arbetade lärare tillsammans med projektgruppen från LNU för att planera arbetet i klassrummet tillsammans med eleverna.

Starten  för elevernas arbete med EXTEND.T.2  gick den 24 april då tre klasser med sammanlagt 72 elever kom till Linné universitetet. För många av eleverna var detta den första gången de var på universitetet och efter att de hälsats välkomna inleddes besöket med att först presentera LNU och LNU-teamet i projektet. Därefter tog vår forskare Juan Velasques vid och berättade hur han har använt metoden Design thinking i ett projekt om vattenbesparing, “Valuing Water”. Eleverna tyckte det var både intressant och lite svårt. Efter att ha lyssnat ett tag så var det dags för eleverna att själva få prova och vi introducerade spelet Choico, vilket kommer vara det digitala verktyget vi kommer att använda i skolarbetet. Dagen avslutades med en quiz i Wooclap om dagens aktiviteter. Nu väntar ytterligare 8 träffar med alla tre klasser. 

elever från Thorén Framtid
Eleverna från Thorén Framtid skola.


Läs mer om projektet EXTEND.T.2: https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-extending-design-thinking-with-emerging-digital-technologies/