traktor i lantbruksmiljö

Kvinnors företagande viktigt för landsbygdens utveckling, men förändringar behövs i företagspolitiken

En nyligen genomförd studie belyser den betydelsefulla roll som kvinnor på landsbygden spelar när det kommer till ekonomisk utveckling. Forskningen visar att kvinnor som driver företag på landsbygden spelar en viktig roll, men nuvarande företagspolitik verkar inte riktigt fånga upp deras behov.

Professor Malin Tillmar har, tillsammans med forskningskollegor, under många år studerat bland annat kvinnligt entreprenörskap med fokus på landsbygden. Deras forskning visar att kvinnors företagande spelar en stor roll för att landsbygden ska överleva. Kvinnors företag erbjuder ett brett utbud av tjänster som är nödvändiga för att livet ska fungera för de som bor utanför tätorterna.

I den aktuella studien har forskarna intervjuat 32 kvinnliga företagare på landsbygden i Sverige som representerar olika företagsverksamheter. Resultatet av intervjuerna visade att oavsett vilken typ av arbete som intervjupersonerna utför är de starkt kopplade till sina familjer och lokala samhällen.

De kvinnliga entreprenörernas insatser är viktiga för att landsbygden ska fortsätta vara livskraftig, men politiken ignorerar oftast företag som ägs av kvinnor, konstaterar forskarna.

– Att få stöd i form av utbildning, rådgivning och pengar är viktigt, men program som är specifikt utformade för kvinnor är inte alltid det som behövs mest. Det gäller också politiken för att utveckla landsbygden. För svenska kvinnor som driver företag på landsbygden är det viktigare att få tillgång till bra offentliga tjänster som skolor och social omsorg. Det är sådana tjänster som gör det möjligt att leva ett bra liv på landsbygden.

Ekonomisk ojämställdhet

– Vi har i en tidigare studie kunnat konstatera att kvinnors företagande på landsbygden är avgörande för landsbygdens livskraft, då deras företag tillhandahåller en bred skala av tjänster som är nödvändiga för livet på landsbygden. Även om kvinnors företag inte är signifikant mindre än männens är kvinnors intäkter lägre och mer känsliga för affärs- och branschvariabler.

Forskarna observerade även att män har högre inkomster när de är gifta, medan kvinnor har lägre. Detta verkar bero på samhällets syn på män och kvinnor inom olika branscher och områden. Kvinnor får inte tillräcklig ersättning för sitt arbete på landsbygden, trots att deras företag spelar en viktig roll för bygdens funktion. Därför leder inte kvinnors företagsverksamhet på landsbygden till lika inkomster för män och kvinnor.