Lärarstudenter i Kalmar 31 maj 2024

Lärarstudenters uppsatser hyllades i Kalmar och i Växjö, 31 maj 2024

Den 30 maj genomfördes populärvetenskapliga presentationer av uppsatser som har skrivits inom grundlärarprogrammet i Kalmar och Växjö. Temat för eftermiddagen var: Självständiga arbetens bidrag till undervisning i skolan eller i fritidshemmets verksamhet. Dagen efter, under avslutningshögtiden, delades stipendier ut för ”bästa verksamhetsnära arbete”.

Studenter från inriktningarna fritidshem, årskurs F–3 och årskurs 4–6 presenterade sina utvecklingsinriktade/praktiknära examensarbeten både i Kalmar och i Växjö. Detta år presenterades arbeten skrivna i svenskämnets didaktik, matematikdidaktik, samhällsorienterande ämnen, engelska samt det fritidspedagogiska området.

Tack till alla VI-lärare som har läst, bedömt och utsett vinnare av bästa praktiknära arbete. Stipendiet är 5 000 kronor per arbete.

Tack till representanter från studentföreningarna och musiker. Tack till Lotta Lindgren, verksamhetschef i Oskarshamns kommun som delade ut stipendier i Kalmar. Tack till skoleleverna Majkel och Ebbe Rosander som delade ut stipendier i Växjö.

Mer information och kontakt

Katarina Herrlin, lärarrepresentant i Linnéuniversitetets ULF-grupp.
katarina.herrlin@lnu.se

Här finns mer information om Linnéuniversitetets ULF-projekt (Utbildning, Lärande, Forskning)

Inom kort kommer alla studenternas uppsatser att vara sökbara för att läsa i sin helhet via sökbasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Grattis till stipendiaterna och tack till alla som deltog!

 

Stipendiater Kalmar och Lotta Lindgren
Stipendiater campus Kalmar: Michelle Sandberg, Isabelle Åstrand, Jakob Nilsson, Per Bjurenius, Elin Möller och Lisa Kammerfelt. I mitten prisutdelare Lotta Lindgren, förvaltningschef i Oskarshamns kommun.
Stipendiater Växjö
Stipendiater campus Växjö: Elin Fällman, Carl-Johan Örnblom, Irmeli Niskasaari och Moa Hörberg Bengtsson.
Mingel i Växjö
Mingel efter presentationer av självständiga arbeten i Växjö.
Publik i Kalmar 31 maj 2024
Släkt och vänner firade lärarstudenterna i Kalmar.