Barakat Ghebrehawariat

Välbesökt Lika villkorskonferens

Spökande könsnormer, nya perspektiv på jämställdhet och får man säga svart? Det var några teman på föreläsningarna som ingick i den Nationella lika villkorskonferensen som arrangerades på campus i Växjö 15-16 maj.

Linnéuniversitetet har i år varit värd för den Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor där ett 100-tal deltagare fanns på plats under konferensens två dagar.

Årets Nationella lika villkorskonferens gav plats åt goda exempel om framgångar och debatt kring utmaningar som finns kring att arbeta förebyggande mot diskriminering och exkludering. 

Dagarna bestått av många intressanta föreläsningar och paneldiskussioner men har också gett möjligheter till att dela kunskap, knyta kontakter och stärka nätverk mellan deltagare från olika lärosäten.

Fokus för konferensen har varit att gå bortom de grundläggande problemfrågeställningarna och i stället sätta ljus på framåtblickande strategier som främjar en akademi på lika villkor. 

Åhörarna fick en inledande inspirationsföreläsning om, ”Lärosätet där könsnormer spökar” av Emma Ebintra, koordinator för lika villkor på universitetet och som också har arrangerat konferensen. Föreläsningen blev ett djupdyk in hur könsnormer genom traditioner och samhälleliga normer påverkar våra lärosäten än idag.

Den välkände författaren, debattören och aktivisten, Barakat Ghebrewariat föreläste om hur ordval kan påverka samhällets syn på ras och identitet. Under föreläsningen ”Får man säga svart?” diskuterade han språkets makt och hur det påverkar vår förståelse av ras och identitet.