Björn Lindenberg, Linnéuniversitetet

Stora Linnéstipendiet på 500 000 till Björn Lindenberg för klimatsmart lantbruk

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling tilldelas i år Björn Lindenberg, forskare vid Institutionen för matematik, för sitt projekt "AI-algoritmer för ett klimatsmart lantbruk”.

Linnéstipendiet var en invigningspresent från Kalmar och Växjö kommuner då Linnéuniversitetet bildades 2010. Årets jurymöte ägde rum på Universitetskajen i Kalmar där de två slutkandidaterna fick presentera sina projekt.

Juryns motivering till vinst lyder:

Kalmar och Växjö kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling tilldelas i år Björn Lindenberg, Institutionen för matematik, för projektet "AI-algoritmer för ett klimatsmart lantbruk”.

Sverige har idag för låg självförsörjningsgrad av livsmedel. För att minska vår sårbarhet i en föränderlig värld, behöver lantbruken säkerställa en jämn tillgång till energi. Det finns goda förutsättningar inom svenskt lantbruk för att investera i egenproduktion av energi via sol, vind eller biogas. En viktig frågeställning i detta sammanhang är att optimera energisystemen på gårdsnivå.

Projektet syftar till att ta fram intelligenta algoritmer för effektivisering och optimering av energisystemen. På sikt ska algoritmerna kunna vara en del av den dagliga driften av ett modernt självförsörjande och lönsamt lantbruk med stabil livsmedelsproduktion, skyddad från yttre faktorer och med ett stort nettoöverskott av förnyelsebar el. På sikt kan lantbruket uppnå totalt oberoende drift gentemot övriga nätet med klimatsmarta energilösningar (så kallad ö-drift).

Genom att införa den nyaste teknologin i en av de äldsta näringarna kan projektet skapa förutsättningar för en robust livsmedelsproduktion i Sverige, med stor potential till skalbarhet. Detta skapar väsentlig nytta i våra regioner, där de gröna näringarna spelar en stor roll för hållbar utveckling.

 - Att kunna välja rätt väg när beslut ska fattas om energifrågor kan vara svårt både för landet och för lantbrukaren. En algoritm som förmår väga samman alla delar kan bli en avgörande komponent för att skapa en mer hållbar energihushållning och ett hållbart lantbruk, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

De övergripande målen för projektet är bland annat att bidra till en säkrad energiförsörjning och livsmedelsproduktion, ge bättre förutsättningar för klimatsmarta lösningar och att ta AI-forskningen framåt genom nya insikter, arkitekturer och algoritmer. Björns projekt är förankrat i en reell utmaning där syftet att skapa förutsättningar för hållbara självförsörjande lantbruk verkligen bidrar till att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. 

 - Det är en fröjd att se en matematiker sitta med en lantbrukare och diskutera detta, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, och syftar på det arbete som redan pågår mellan forskare på Linnéuniversitetet och lantbrukare i regionen. 

 - Detta är bara fantastiskt säger Björn Lindenberg. Forskningsmedel som detta möjliggör tid för mig att hålla på med det jag brinner för och i slutändan förhoppningsvis verkligen kunna bidra på riktigt. Framtiden med AI kittlar lite i magen men det känns samtidigt oerhört spännande!

Shqipe Gashi Nulleshi, Linnéuniversitetet

Den kandidat som kom på andra plats var Shqipe Gashi Nulleshi, forskare vid Institutionen för management, med projektet Contextualizing Entrepreneurship and Gender : A Life-Story Approach to Rural Family Businesses in Sweden.

Juryn för Stora Linnéstipendiet tillsammans med stipendiaten; Johan Persson, Björn Lindenberg, Malin Lauber, Jane Wågsäter och Peter Aronsson

Björn Lindenberg tillsammans med jurygruppen för Stora Linnéstipendiet som består av:

  • Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Malin Lauber, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jessica Nordin, hållbarhetschef, Södra (saknas på bilden ovan)

Prisutdelningen av Stora Linnéstipendiet äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid i Växjö den 2 februari.