Studenter

Linnéuniversitetet är Sveriges sjätte mest sökta lärosäte

Efter att de senaste åren haft ett stadigt ökat söktryck till Linnéuniversitetets utbildningar noterades en liten nedgång förra året. När ansökningstiden till höstterminen 2024 gick ut natten till onsdagen kunde en ökning om 5,5 procent skönjas.

När antagning.se stängde stannade räkneverket på 60 027 sökande som valt att söka ett program eller fristående kurser vid Linnéuniversitetet med start höstterminen 2024. I jämförelse med motsvarande siffra från i fjol ger detta en ökning med 5,5 procent.

Ökningen var förväntad mot bakgrund av mer generella orsaker som till exempel demografi och lågkonjunktur. Vikande arbetsmarknad, det nya omställningsstudiestödet och ökande kullar i år jämfört med förra året, är också tydliga huvudsakliga parametrar.

– Det är glädjande att se att Linnéuniversitetet har ett attraktivt utbud av program och kurser som leder till många sökande. Extra kul är att se att det nya Rättsvetarprogrammet har fått en flygande start med ett gott antal sökande, sammanfattar prorektor Niklas Ammert.

Sett till hela landet ökade antalet sökande med ungefär 7 procent, från 375 458 personer till 405 624 personer. Det gör Linnéuniversitetet till Sveriges sjätte mest sökta lärosäte.

Kompletta ansökningssiffror finns att tillgå på UHR:s webb. Antagningsbeskeden går ut den 11 juli.