Campus växjö

Linnéuniversitetet höjer säkerheten

Linnéuniversitetets krisledning har beslutat att låsa samtliga korridorer som inrymmer kontorslokaler, både i Växjö och Kalmar. Detta görs eftersom en av Linnéuniversitetets forskare har fått sitt kontor vandaliserat. Universitetets allmänna lokaler är fortsatt öppna.

Om du som student känner dig orolig ska du vända dig till Studenthälsan.