Visby ringmur

Linnéuniversitetet i Almedalen 2024

Linnéuniversitetet deltar i några seminarier och evenemang under årets Almedalsvecka. Här samlar vi dem.

Tisdag 25 juni

Vetenskap till alla - hur fungerar demokratisk forskningsförmedling? 

Kl. 16:00 - 17:00

Oroliga omvärldsförhållanden ökar betydelsen av lättillgänglig forskningsbaserad kunskap. I Sverige klagas på akademikers frånvaro i offentligheten, samtidigt upplever forskare vetenskapsförakt och motstånd mot fördjupning. Vad innebär tillgänglig vetenskap, kan kunskap vara en demokratisk tillgång?

Moderator är Anna Jungstrand, litteraturvetare och medlem i Humtank, Linnéuniversitetet.

Arrangör: Humtank, Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet.

Läs mer på Almedalsveckans programsida: https://almedalsveckan.info/program/70182 

 

Onsdag 26 juni

Vad menas med excellens och hur relaterar samverkan till begreppet inom högskolesektorn?

Kl. 08:00 - 08:50

Det finns en insikt i högskolesektorn att en snabbt föränderlig omvärld kräver flexibilitet och förändringskapacitet ifråga om meritbedömningar för att på bästa sätt kunna svara upp mot kärnuppdragen inom forskning, utbildning och samverkan. Hur bidrar god samverkan till lärosätenas kvalitet?

Medverkar gör bland annat Ann-Charlotte Larsson, Vicerektor, Linnéuniversitetet.

Arrangör: SUHF.

Läs mer på Almedalsveckans programsida: https://almedalsveckan.info/program/70168

Kan det finnas en framtid utan humaniora? 

Kl. 09:00 - 10:00

Hur skulle vi kunna tala om och förstå samtiden utan ord som diskurs, ideologi, genus eller polarisering – begrepp som alla kommit ur humanistisk forskning? Det gör humanistisk kunskap till något så grundläggande att det är svårt att få syn på den. Hur hanterar humanistiska forskare denna paradox? 

Medverkar gör bland andra Beate Schirrmacher, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet.

Arrangör: Södertörns högskola, Humtank.

Läs mer på Almedalsveckans programsida: https://almedalsveckan.info/program/70076 

Demokrati såklart - läromedel och undervisningens problematiska självklarheter

Kl. 14:15 - 15:00

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang?

Moderator är Anna Jungstrand, Humtank och Linnéuniversitetet.

Arrangör: Läromedelsförfattarna, Humtank.

Läs mer på Almedalsveckans programsida: https://almedalsveckan.info/program/69953

 

Torsdag 27 juni

Konstnärsresidens i akademin - utopi eller vansinne?

Kl. 10:00 - 11:00

Samverkan mellan konstnärer och akademi i form av residens inom universitetsmiljöer väcker frågor såsom: Varför konstnärsresidens i akademin, vad kan det skapa och vad ger det akademin och den konstnärliga praktiken? Vad är det för svårigheter som uppstår?

Medverkar gör bland andra Helen Hägglund, verksamhetsledare, Det kulturella universitetet, Linnéuniversitetet.

Arrangör: Uppsala universitet.

Läs mer på Almedalsveckans programsida: https://almedalsveckan.info/program/70679