Yrkespersoner

Linnéuniversitetet i topp för uppdragsutbildningar – en viktig faktor för kompetensutveckling av yrkesverksamma

Linnéuniversitetet kompetensutvecklar bland annat poliser, rektorer och sjuksköterskor. Dessa utbildningsinsatser gör vi bland annat i form av uppdragsutbildningar. Det vill säga utbildningar som beställs och finansieras av näringslivet, offentlig sektor eller myndigheter i behov av särskild kompetens. Linnéuniversitetet har länge legat i framkant på uppdragsutbildningar och är, sett till antalet helårsstudenter, störst i Sverige.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt alla uppdragsutbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Sedan 2016 har Linnéuniversitetet haft mellan 13 och 16 procent uppdragsutbildningar, vilket är mest av alla svenska lärosäten.

De största uppdragsutbildningarna vid Linnéuniversitetet är utbildning av poliser samt kompetensutveckling av lärare och sjuksköterskor. Långa poänggivande utbildningar som beställts av Polismyndigheten, Skolverket och Regioner.

– Vi har dominerat detta område de senaste åren, speciellt uppdragsutbildningar för  offentlig sektor, men vi är även bra på kortare och skräddarsydda utbildningar mot andra målgrupper, säger Niklas Ammert, prorektor vid Linnéuniversitetet med särskilt ansvar för utbildning och lärande.

Kombinera arbete och kompetensutveckling

Uppdragsutbildning är mer flexibel i sin form. Det kan betyda kortare i omfattning och hastighet men även när utbildningen ges och vem som får antas till utbildningen. Tanken är att man som yrkesverksam ska kunna kombinera sitt arbete med kompetensutvecklande studier med hög kvalitet och samhällsrelevans. 

Även kortare uppdragsutbildningar kan ha stor påverkan för kompetensutvecklingen i en organisation. Det kan till exempel handla om kompetensutvecklande kurser i hantering av farligt gods, isbrytarkompentens, ledarskap, språk och juridik.

Det kan också vara skogsföretag som vill vidareutbilda sin personal i skogsskötsel eller att en region behöver kompetensutveckla sina anställda i grundläggande psykoterapi. Linnéuniversitetet har ett brett utbud.

Studiemotiverade deltagare

– Vi har arbetar med att skapa ett relevant utbud som möter samhällets behov. En av framgångsfaktorerna är att vi försöker vara nära de vi samarbetare med och i dialog utveckla utbudet. Även om uppdragsutbildning vänder sig mot yrkesverksamma gynnar det även våra ungdomsstudenter, säger Anita Hall, ansvarig för Linnéuniversitetets uppdragsutbildningar.

Även genomströmningen, det vill säga antalet studenter eller kursdeltagare som avslutar påbörjade studier, är generellt högre på uppdragsutbildningarna. Kursdeltagarna är yrkesverksamma, ser den direkta nyttan med kompetensutvecklingsinsatsen och tenderar att vara mycket studiemotiverade.

– Med några yrkesverksamma år i ryggen vågar du ställa de jobbiga frågorna som du inte riktigt vågade som 19-årig student. Det blir både givande och utmanande för lärarna och i förlängningen gynnar det våra studenter i den ordinarie verksamheten, summerar Anita Hall.

Uppdragsutbildning är ett av sätten Linnéuniversitetet bidrar till det livslånga lärandet.

FAKTA | Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare (juridisk person) och mot en avgift. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda.

Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska delta. En deltagare går alltså en uppdragsutbildning som en del av sitt arbete. 

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. 

Polisutbildningen är en uppdragsutbildning och ges på uppdrag av Polismyndigheten och finns på följande fem lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet i Växjö samt på Malmö universitet.