Lnu-logga och blommor

Linnéuniversitetet klättrar i global ranking

Linnéuniversitetet förbättrar sin position i universitetsrankingen Times Higher Education Impact Ranking, som genomförs av den brittiska tidskriften Times Higher Education, och bedömer lärosäten baserat på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Särskilt högt placerar sig Linnéuniversitetet i kategorierna Life Below Water och Gender Equality.

I årets ranking placerar sig Linnéuniversitetet sig i spannet 301–400 av totalt 2152 lärosäten världen över.

– Placeringen visar att det arbete vi har gjort de senaste åren för att uppfylla visionen om att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling ger resultat, säger Lars Behrenz, vicerektor för utmaningsdriven kunskapsbildning och analys.

– Varje dag blir vi bättre på att attrahera samarbetspartners, publicera bra forskning och synliggöra det vi gör på ett bättre sätt, fortsätter han.

Topp 100 på två områden

Linnéuniversitetet hör till de 100 högst rankade lärosätena i två kategorier i årets mätning. Spetsforskning och starka samarbeten kopplade till hav och vatten placerar Linnéuniversitetet på plats 79 i kategorin Life Below Water. Allra bäst går det i kategorin Gender Equality där universitetet placerar sig på plats 68.

– Vi bedriver ett långsiktigt arbete kring jämställdhet, både vad gäller universitetet som arbetsplats och via framgångsrik forskning på flera områden, säger Lars Behrenz.

Mer information:

Läs mer på Times Higher Education Impact Rankings hemsida.