EUniWells logga

Linnéuniversitetet med i fyra projekt som fått såddfinansiering från EUniWell

Vårt europauniversitet EUniWell har nyligen delat ut medel i sin sjätte såddfinansiering. 34 ansökningar kom in, och elva fick finansiering. Linnéuniversitetet leder ett och deltar i tre av projekten. Redan den 1 juli finns nya möjligheter till finansiering, då släpps nämligen EUniWells såddfinansiering 7.

Daniel Silander, institutionen för statsvetenskap, och Jan Aidemark, institutionen för informatik, har fått medel för sitt projekt “Education for Democratic Citizenship and Well-Being”. Projektet leds alltså av Linnéuniversitetet.

Universitetet deltar även i följande projekt som fått såddfinansiering:

• ”Teaching controversial issues” under ledning av Universitetet i Nantés, Frankrike.
Kontaktpersoner är Mattias Lundin och Charlotte Silander, båda vid institutionen för didaktik och lärares praktik.

• “Cologne MESH Autumn Academy for Planetary Well-being: Cultivating Multispecies Conviviality” som leds av Universitetet i Köln, Tyskland.
Kontaktpersoner är Jörgen Bruhn, institutionen för film och litteratur, och Ola Ståhl, institutionen för design.

• “Promoting Sustainable Biomedical Research and Education for Enhanced Well-being and Environmental Responsibility” under ledning av Universitetet i Florens, Italien.
Kontaktperson: Ulyana Muñoz, institutionen för kemi och biomedicin.