Från prisutdelningen

Linnéuniversitetet är mottagare av Tidningsutgivarnas Offentlighetspris 2023

Linnéuniversitetet är mottagare av 2023 års Offentlighetspris för sitt värnande om allmänhetens rätt att skyndsamt få ta del av information och få svar på sina frågor.
Priset är instiftat av branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) för att uppmärksamma kommuner och myndigheter som de bedömt efterlevt offentlighetsprincipen på ett föredömligt sätt.

Priset delades ut av TU:s vd Johan Taubert på campus i Växjö och togs emot av planeringschef Karin Järplid tillsammans med registratorer och arkivarier vid universitetsledningens kansli.

Transparent plakett

– Med värdeord som nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet har ni också i praktisk mening tillämpat detta i mötet med medier. Det visar att Linnéuniversitetet i högsta grad är en del av det öppna demokratiska samhället och ett gott exempel på hur en offentlig institution tar offentlighetsprincipen på största allvar samt ser till att genom en positiv attityd ge medborgare och medieföreträdare den service som grundlagen stipulerar, sade Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert innan han överlämnade den transparanta plaketten.

Ett av journalistikens viktigaste uppdrag är just bland annat att granska hur statliga medel används. Linnéuniversitetet är kontiunerligt föremål för dessa genomlysningar. De skulle inte vara möjliga att genomföra utan offentlighetsprincipen. Att få detta pris är ett fint erkännande av verksamhetens medvetna arbete för att vara en öppen myndighet.

– Vi är så oerhört glada och stolta över det här priset! Att vi lyckas leva upp till våra målsättningar om att bidra till öppenhet och transparens. Vi brukar framhålla att vi inte bara är en statlig myndighet, utan ett lärosäte och en akademi. Men idag vill jag faktiskt betona just att vi är en myndighet. Och med det följer ett särskilt ansvar för att vara öppna med hur vi förvaltar vårt statliga anslag. Handlar också om att så långt möjligt bidra med kunskap och lärande utifrån all den information som produceras inom en myndighet, sa Karin Järplid.

– Som företrädare för landets mediehus har Tidningsutgivarna ofta skäl att kritisera både förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som gör att kommuner och myndigheter försvårar för medborgare och journalister att ta del av information de har laglig rätt till. Samtidigt är det viktigt att också lyfta fram de goda exemplen; de som verkligen efterlever lagens anda och gör offentlighetsprincipen till dygd, menade Johan Taubert.

– Det är så det ska vara enligt offentlighetsprincipen. Och våra hjältar i det här - de som dagligdags arbetar medatt värna offentlighetsprincipen och att bidra till öppenhet - är våra medarbetare inom arkiv och registratur, sade en mycket glad och stolt planeringschef.

Offentlighetspriset delas ut efter nomineringar till en kommun, myndighet, offentlig förvaltning, eller en enskild person som verkar där, som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera. Tidigare mottagare är Lycksele tingsrätt (2021) och Vingåkers kommun (2022).

MOTIVERING

"Linnéuniversitetet som organisation, hela vägen från högsta ledning och till registratorer, är oerhört mån om att värna om allmänhetens rätt att skyndsamt få ta del av information och få svar på sina frågor. Universitetets registrator och ledning särskiljer sig på ett mycket positivt sätt när det gäller att förse journalister med handlingar och bereda tillgång till rätt personer och uppgifter, så att medier kan leverera så korrekta granskningar och nyhetsartiklar som möjligt.

Deras vänliga bemötande från första begäran om allmän handling till leveransen av sista dokumentet eller svaret skapar en tillit och förståelse för varandras roller, som både skyddar och främjar det öppna demokratiska samhället. Linnéuniversitetets tillmötesgående och anständiga hantering av granskande journalister är verkligen ett föredöme som fler myndigheter borde ta efter.

Mot den bakgrunden tilldelas Linnéuniversitetet 2023 års Offentlighetspris."