Bok: History and Speculative Fiction

History and Speculative Fiction: Festskrift till Gunlög Fur

För att fira att det har gått 30 år sedan Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, disputerade förärades hon med en festskrift, History and Speculative Fiction, den 18 january 2024.

Gunlög Fur och John Hennessey

Antologin samlar tretton forskare från olika discipliner, bakgrunder och länder för att utforska de produktiva skärningspunkterna mellan historia och spekulativ fiktion i bred bemärkelse. History and Speculative Fiction återspeglar Gunlög Furs och LNUC Concurrences långvariga arbete genom att reflektera över hur både historisk kunskap och föreställningar om framtiden kan hjälpa oss att kreativt lösa stora samhällsproblem såsom miljöförstörelse och kolonialismens följder. Bokens olika bidrag utforskar receptionen av storsäljande internationella science fiction-filmer i apartheid Sydafrika såväl som miljöfrågor i Ursula K. LeGuins skrifter samt dramatiseringar av rasism och historia i Star Trek: Voyager. Festskriftens multidisciplinära karaktär fullbordas med en nyskriven science fiction-novell av David Belden. Boken är tillgänglig i fysiska exemplar samt open access online genom förlaget Palgrave Macmillan.