Aix-Marseille Université

Erasmus+ personalutbildning på Aix-Marseille Université

Nya kontakter, personliga och institutionella för LNUC Concurrences, har skapats med forskare och doktorander på Aix-Marseille Université.

Stadsvandring

I slutet av januari besökte doktorander i global humaniora Aix-Marseille Université för ett personalutbyte med några av doktoranderna tillhörande forskningsskolorna ED 355 och TELEMMe.

Många aspekter av Frankrikes koloniala förflutna, däribland den allmänt utbredda förståelsen av Europas relationer till andra delar av världen, migration, rörlighet och mångkultur, är idag påtagliga i Marseille och regionen Provence-Alpes Côte d’Azur. Mycket av den forskning som bedrivs vid Aix-Marseille Université, i synnerhet vid de två besökta institutionerna, är fokuserad just på dessa ämnen.

Utbytet innefattade också ett besök på den pågående utställningen En annan Historia om Världen på MuCEM i Marseille och en guidad visning av de spår som kolonialismen lämnat i staden.