Konferensdeltagare

Internationella avtal och interkulturell diplomati i Asien (1500-1900)

Den första internationella konferensen inom forskningsprogrammet Historical Treaties of Southeast Asia hölls vid College of Law vid University of the Philippines Diliman i Manila den 29 februari - 2 mars 2024 på temat Internationella avtal och interkulturell diplomati i Asien.

För en rapport från konferensen, se den engelska versionen: Conference Report for Treaty Making and Cross-Cultural Diplomacy in Asia (16th-20th centuries) | lnu.se.