Tolkkonferens 2024

Docent Kristina Gustafsson, medlem i LNUC Concurrences, är inbjuden att tala om och diskutera samtida och framtida utmaningar inom området tolkning i offentlig tjänst i Oslo den 19 april vid en tolkkonferens anordnad av det norska Integrerings – og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

Bakgrunden till konferensen är att det två år efter införandet av tolklagen i Norge framträder en bild av ett tolkområde som utvecklas positivt. Bra tolkar bidrar till rättssäkerhet och likvärdig service för minoritetsspråkstalare. Antalet tolkuppdrag som utförs av kvalificerade tolkar ökar. Det gör även antalet kvalificerade tolkar i det nationella tolkregistret. Det är en positiv utveckling på flera områden, men vi är fortfarande inte riktigt i mål.

Temat för Tolkkonferensen 2024 är kvalitetsreform och utveckling inom tolkområdet.

Med tolkkonferensen vill IMDi samla alla som är intresserade av tolkområdet till en spännande och händelserik dag.

Mer information: www.tolkekonferansen.no.