Glob

Gästforskarprogrammet är öppet för anmälningar

LNUC Concurrences gästforskarprogram ger forskare från hela världen, oavsett var på karriärstegen de befinner sig och oavsett om de är doktorander eller professorer, möjligheten att under en period på mellan en och tre månader besöka centret.

Vårt gästforskarprogram är en fantastisk möjlighet för dig att under en längre tid besöka LNUC Concurrences.Under vistelsen kan du jobba på projekt tillsammans med våra medlemmar, hålla föredrag, delta i de aktiviteter som centret anordnar och träffa andra medlemmar och studenter. Möjligheterna är stora och riktlinjerna flexibla - och det är också en utmärkt möjlighet för alla medlemmar att utöka och dela med sig av sina nätverk och att ägna värdefull tid åt samarbeten.

”Intellektuellt engagerande och jag uppskattar mest LNUC Concurrences stimulerande, akademiska miljö.” (Prabhat Kumar, gästforskare, februari 2024)

Om du vill ansöka om att som gästforskare besöka oss under hösten 2024, skicka då in din ansökan senast den 15 mars.

Om du har några frågor, tveka då inte att kontakta Liv Nilsson Stutz.