Lärare och elever i klassrum

Magisterprogram för yrkesverksamma förskollärare, lärare och rektorer med programstart hösten 2024

För att stärka karriärmöjligheterna för verksamma förskollärare, lärare och rektorer erbjuder Linnéuniversitetet ett professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap.

Magisterprogrammet ges på kvartsfart och på distans, med upp till en campusträff per termin. Anmälan görs via Antagning.se som öppnar den 15 mars. Sista dag för anmälan är den 15 april. Terminsstart är den 2 september 2024.

– Genom att läsa programmet får lärare och rektorer möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sin profession samtidigt som de utvecklar sitt ledarskap och sin förståelse för pedagogiska verksamheter med dess problem och dilemman, berättar Mattias Lundin som är programansvarig.

Programmet riktar sig till förskollärare, lärare och skolledare i samtliga skolformer och har tre ingångar, beroende på vilken kompetens och mål som den sökande har:

Samtliga ingångar ger möjlighet att söka forskarutbildning i pedagogik.

– Programmet passar förskollärare, lärare och rektorer som vill fördjupa sin yrkeskompetens och akademiska meritering, särskilt med fokus på vetenskap och ledarskap, i kombination med möjligheter att knyta kontakt med andra yrkesverksamma lärare med samma intresse, avslutar Mattias.

Kontaktperson 

Mattias Lundin, programansvarig 
e-post: mattias.lundin@lnu.se
telefonnummer: 0480-44 69 28