Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Ny bok: Fritidshemmets och skolans relationsarbete – grunden för lärande

Det är många faktorer som påverkar elevernas lärande i skolan, och goda relationer är en av de grundläggande. När det gäller att bygga trygga och hållbara relationer har fritidshemmet stor kunskap. En kunskap som vi behöver värna om och ge utrymme för att utveckla vidare – både i fritidshemmet och i skolan.

Men hur utvecklar man ett relationsarbete? Det är en fråga som fritidshemslärare Johan Lungström och forskaren Anna-Carin Bredmar tar sig an i boken. Med hjälp av berättelser, olika verktyg och modeller varvar de fritidshemslärarens och forskarens perspektiv i strävan efter att ge oss nya insikter och kunskap för att ta relationsarbetet till nästa nivå.

Boken innehåller både modeller, reflektionsfrågor och teorier som kan ta relationsarbetet vidare. Här finns möjligheter till professionsutveckling genom både egen reflektion och kollegialt lärande. Boken sätter ljuset på det viktiga mötet mellan elev och vuxen som sker under skoldagen, inte minst i mellanrummen – stunderna mellan dagens olika planerade aktiviteter.

Bokens författare

Johan Lungström är fritidshemslärare. Han har lång yrkeserfarenhet från fritidshemmet och erfarenhet av grundskolans samtliga stadier. Anna-Carin Bredmar började som lågstadielärare och arbetar som lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 

Mer information om boken