Framsida på bok

Ny bok ska agera standardverk inom intermedialitetsforskning

Den nyutgivna ”The Palgrave Handbook of Intermediality” presenterar en omfattande översikt av forskningsområdet intermedialitet, studiet av när olika konstarter och medieformer blandas. Arbetet med handboken har letts av forskare från Linnéuniversitetet.

Handboken är en antologi där ett stort antal forskare inom intermedialitet från hela världen medverkar. Antologin omfattar 47 kapitel och 1250 sidor, och sträcker sig från antikt och medeltida material till samtida fenomen som datorspel, nöjesparker och miljökommunikation.

– Det här är den första riktiga handboken i intermedialitet, med högkvalitativa överblickskapitel som i många år framåt kommer att stå som referensverk i intermedialitetsforskningen, säger Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap och medlem i bokens redaktionsgrupp.

Om relationen mellan medier

Forskningsområdet intermedialitet handlar om relationen mellan olika medieformer och mötet mellan olika medier. Det rör till exempel om vad som händer med innehållet i en bok när den blir en film eller när en serietidning blir ett datorspel.

Handboken riktar sig främst till studenter och forskare. Tanken är att den ska ge en överblick över både klassisk intermedialitetsforskning, till exempel mediespecificitet, ekfraser (beskrivning av konst i litterär form), eller relationen mellan musik och litteratur, men även intermediala element i klimatkommunikation eller fotojournalistik.

Arbetet med handboken påbörjades och leddes av Lars Elleström, tidigare professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. När Lars oväntat avled 2021 fortsatte den existerande redaktionsgruppen arbetet med att sammanställa handboken. Den gavs ut på förlaget Palgrave Macmillan 2023.

Medverkande forskare från Linnéuniversitetet:

  • Jørgen Bruhn
  • Niklas Salmose
  • Matilda Davidsson
  • Beate Schirrmacher
  • Liviu Lutas

Samtliga är medlemmar i Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies.

Handbokens redaktionsgrupp:

  • Jørgen Bruhn, Linnéuniversitetet
  • Miriam de Paiva Vieira, Federal University of São João del-Rei, Brasilien
  • Asun López-Varela Azcárate, Complutense University of Madrid, Spanien

Övrigt:
Läs Palgrave Handbook of Intermediality (för anställda på Linnéuniversitetet)
Läs Palgrave Handbook of Intermediality (inloggning via egen institution)
Läs om Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies