grafer och data

Nytt nätverk: Data & Analys Linné

Nätverket Data & Analys Linné är ett kompetensnätverk som syftar till att vidareutveckla deltagarnas kompetens inom AI, Data & Analys och datadriven utveckling, möjliggöra samarbete, dela erfarenheter och skapa ett nätverk av likasinnade i Linnéregionen.

Vad menar vi med Data & Analys?

Alla verksamheter samlar i någon mån in data, vissa är duktiga på att ta hand om den, analysera den och använder den i sin verksamhet, vidareutveckling av produkter och tjänster medan andra står i startgroparna. I det här nätverket vill vi fokusera på:

 • Organisation och skalbarhet
  • Hur skapar man en datadriven kultur och förbättrar data literacy i sin organisation?
  • Vilka roller och vilken struktur krävs för att hantera en organisation som går mot att bli mer datadriven?
  • Hur organiserar man sig för att uppmuntra till samarbete mellan avdelningar, affärsområden och utvecklingsteam med flera?
 • Data governance & compliance
  • Vilka policys, processer och kontroller behövs för att säkerställa datakvalitet, integritet, säkerhet samt compliance med exempelvis GDPR, kundavtal och interna användare?
  • Vilka roller och ansvarsområden behövs och hur implementeras dessa i organisationen?
 • Data infrastructure & architecture
  • Hur bygger man den tekniska infrastrukturen och arkitekturen för att hantera och processa data på ett effektivt sätt?
  • Vilken hårdvara och mjukvara används för att lagra, processa och analysera data? Exempelvis data warehouse, lakehouse, BI-verktyg, ETL-verktyg och andra komponenter som stöttar organisationens behov av data.
 • Data analytics & insights
  • Hur bygger man datamodeller och analyser som stödjer tvärfunktionella och/eller koncernövergripande beslutsprocesser?
  • Hur går man från AD-hoc-analyser och analyser av historiskt resultat (Descriptive analytics), till att förstå orsak och samband (Diagnostic analytics) till att ta fram prognoser och förutspå framtida händelse (Predictive analytics) till att kunna föreslå åtgärder för framtida händelser genom exempelvis AI (Prescriptive analytics)?
  • Hur kan man nyttja AI inom data och analys?
  • Hur gör man bättre analyser genom att använda data visualisering, rapportering och dashboards?

 

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Syftet med nätverket är att samla människor som är intresserade av och på olika sätt arbetar med data och analys för att inspireras, dela erfarenheter och kunskaper, lära nytt, lära av varandra och inte minst träffa nya människor. De nya kontakterna kan leda till att vi fördjupar samarbetet i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för att ytterligare stärka kunskapen, men det primära syftet är inte att sälja. Vi vill uppnå en inkluderande och öppen atmosfär där alla är beredda att dela med sig och lära av varandra.

 

Välkommen till vår första nätverksträff, tisdag 14 maj, kl.13-16.

Läs mer och anmäl dig på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2024/kick-off-data--analys-linne/