studenter står i trappan och pratar

Ny publikation inom projektet Blivande studenters perspektiv på högre utbildning

Linnéuniversitetets pågående forskningssamarbete med Campus Västervik syftar till att identifiera och analysera beskrivningar av blivande högskolestudenter beträffande intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning.

Klara Björum, Campus Västervik och Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet, har publicerat en ny vetenskaplig artikel inom projektet Blivande studenters perspektiv på högre utbildning.

Artikeln finns att läsa här: Future students’ stories about higher education: an ethnomethodologically inspired analysis of described interests.

Läs mer om projektet Blivande studenters perspektiv på högre utbildning här.