betongbro under konstruktion

Ny rapport om potentialen att minska koldioxidutsläpp inom byggsektorn

Att förlänga livslängden på, reparera och förstärka befintlig infrastruktur är ett sätt att minska kolavtrycket. Men även ingenjörsutbildningar är viktiga, för att man ska kunna designa och bygga konstruktioner med lägre kolavtryck.

Avkarbonisering, decarbonisation, handlar om att reducera eller eliminera utsläpp av kolgaser, framför allt koldioxid, till atmosfären. Målet är att minska klimatförändringarna och skapa en bättre och mer hållbar miljö.

En arbetsgrupp bestående av experter från industrin och forskare har på uppdrag av EU-kommissionen utforskat potentialen att avkarbonisera inom byggsektorn. Särskilt fokus har legat på infrastruktur för transporter, som broar och andra konstruktioner. I en färsk rapport beskriver de nuläget och möjligheterna.

Förlänga livslängden på befintlig infrastruktur

En av forskarna som arbetat med rapporten är Wit Derkowski, docent vid institutionen för byggteknik.

– Jag arbetade främst med bedömning av befintlig infrastruktur hur man kan förlänga livslängden på, komplettera och förstärka den. På så vis kan man bygga mindre ny infrastruktur, eller återanvända komponenter från äldre konstruktioner.

– Ett annat område jag bidrog med kunskap inom var utformningen av anläggningar, främst inom prefabricerad betongteknik, med sikte på hur sådana i framtiden kan demonteras och återanvändas.

Viktigt med relevant utbildning

Wit Derkowski lyfte även fram behovet av ökade anslag för universitetsforskning inom området.

– Likaså den viktiga roll som ingenjörsutbildningar spelar för att designa och bygga konstruktioner med lågt kolavtryck. Civilingenjörskurser vid många universitet behöver revideras och nya forskarutbildningskurser borde erbjudas. Som ett gott exempel på detta framhöll jag masterprogrammet Hållbar konstruktionsteknik som ges i Växjö av institutionen för byggteknik.

Mer information