Händer håller pusselbitar, foto.

Ny uppsats om entreprenörskap på landsbygden

Lina Alden och Mats Hammarstedt har publicerat ett nytt working paper. Det ingår i projektet ”Entreprenörskap på landsbygden - effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet” finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Uppsatsen är samförfattad med Per Skedinger.