Personer som sitter med datorer

Nya e-böcker och tillgång till äldre årgångar av e-tidskrifter

Biblioteket har köpt in fyra e-boksamlingar utgivna av Springer Nature och två kollektioner med äldre årgångar av e-tidskrifter från Elsevier. Totalt rör det sig om ca 2800 e-böcker och 144 tidskriftstitlar.

E-boksamlingarna innehåller böcker inom ingenjörsvetenskap, företagsekonomi, ledning, statsvetenskap, internationella studier och intelligent teknik. Du hittar böckerna i databasen Springer Link.

Bland de äldre e-tidskrifterna som nu är tillgängliga hittar du tidskrifter inom företagsekonomi, ledning och redovisning och psykologi.

Du söker bland bibliotekets tryckta tidskrifter och e-tidskrifter i OneSeaarch.