Glada personer som samarbetar

Nya examensrättigheter och nystart för nätverket LUFEK – ett skolnätverk för Lärare som Undervisar i Företagsekonomi

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har fått examensrättigheter för ämneslärare i företagsekonomi. Planeringsarbete pågår under 2024. Redan nu genomförs insatser för att fördjupa och bredda samverkan mellan regionens skolor, lärarutbildningen och Ekonomihögskolan.

Vid Linnéuniversitetet finns ett av landets största utbud av lärarutbildningar. Här bedrivs även en av de största företagsekonomiutbildningarna i Sverige och det är en naturlig utveckling att dessa utbildningar satsar på mer samarbete som ger positiva effekter både för nuvarande studenter och för yrkesverksamma lärare.

Ekonomihögskolan upplever ett ökat antal frågor om samarbeten med skolor i regionen. Det kan handla om entreprenöriellt lärande från förskola och uppåt där man söker stöd i forskningen för nya arbetsmetoder. Det finns även ett behov av behörighetsgivande utbildning och fortbildning för gymnasielärare som undervisar i företagsekonomi.

Ekonomihögskolan har sedan tidigare samverkan med flera av regionens skolor samt en nära kontakt med Ung Företagsamhet, UF, i både Kalmar län och Kronobergs län.

Nätverket LUFEK – ett skolnätverk för Lärare som Undervisar i Företagsekonomi

Nätverket LUFEK är ett forum där yrkesverksamma lärare (som undervisar i något av företagsekonomins delämnen), lärarstudenter, och lärarutbildare, har möjlighet till fortbildning och erfarenhetsutbyten. LUFEK syftar till att skapa förståelse och ny kunskap om företagsekonomiämnets utmaningar och möjligheter i undervisning. Att ta del av aktuell forskning blir aktuellt liksom viss möjlighet att samverka i forskningsprojekt.

Genom LUFEK arrangeras nätverksträffar där vi inom ett akademiskt sammanhang tar ansvar för att fortbildningsaktiviteter vilar på beprövad erfarenhet och forskningsresultat och skapar förutsättningar för att knyta samman regionens lärare med forskare och lärarutbildare.

Inför hösten planeras en träff den 13 november där även Skolverket medverkar och berättar mer om de nya ämnesplanerna i företagsekonomi, entreprenörskap och företagande, marknadsföring samt redovisning.

Varmt välkommen till nätverket LUFEK

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vad som planeras inom skolsamverkan och fortbildning på Ekonomihögskolan!

Att vara medlem i nätverket är kostnadsfritt. Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Katarina Zambrell som ansvarar för LUFEK – ett skolnätverk för Lärare som Undervisar i Företagsekonomi. Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.