Bok och dator

Nya juridiska böcker och uppslagsverk

Med anledning av satsningen på att bygga upp en rättsvetenskaplig miljö vid universitetet, köper biblioteket in böcker i ämnet.

Några av de nya resurserna som kan lyftas fram är de två e-bokssamlingarna: Bloomsbury law collections och Oxford Scholarship Online.

På biblioteket finns även tillgång till tre nya uppslagsverk inom ämnet: