På scen

Nya tidskriften Art, Culture & Entrepreneurship

Det första numret av online-tidskriften Art, Culture & Entrepreneurship har givits ut på LnuOpen. Huvudansvarig för forskargruppen och tidskriften är Daniel Ericsson.

Numret är ämnes- och genreöverskidande och innehåller såväl forskning som recensioner och ett nykomponerat musikverk.

Art, Culture & Entrepreneurship (ACE) är en peer reviewed onlinetidskrift med öppen åtkomst, och även en plattform som ägnas åt studier av initiativ inom konst- och kultursektorn för att etablera nya former av organiserade praktiker.

Tidskriften är indelad i tre sektioner:

Artiklar - publicerar artiklar som är sofistikerade i användningen av teorier, empiriskt material och metoder; välpositionerade med avseende på samtida vetenskapliga debatter om konst, kultur och entreprenörskap; och kännetecknas av aktuell relevans.

Konstverk - kuraterar olika typer av representationer av entreprenörskap, såsom noveller, essäer, poesi, musik eller bildkonst, avsedda att reflektera, problematisera och destabilisera föreställningar och värderingar kopplade till initiativ inom konst- och kultursektorn för att etablera nya former av organiserade praktiker.

Recensioner – öppnar upp ett utrymme för kritiska recensioner av både akademiska och konstnärliga verk. För att stimulera både vetenskapliga debatter och initiativ inom konst- och kultursektorn för att etablera nya former av organiserade praktiker välkomnar sektionen inte bara bokrecensioner utan också recensioner av tidskriftsartiklar, kapitel i antologier, konferenshandlingar et cetera, samt recensioner om uttryck för konst, kultur och entreprenörskap, såsom konserter, teaterverk, målningar och litterära verk.

Forskargruppen Art, Culture & Entrepreneurship