Två kvinnliga studenter går på universitetskajen, Kalmar

Nytt program i rättsvetenskap startar hösten 2024

Det finns ett omfattande behov av personer i samhället med kunskaper inom juridisk metod och olika rättsområden. Hösten 2024 startar Linnéuniversitetet ett nytt kandidatprogram i rättsvetenskap. 

Rättsvetarprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig om rättens roll i samhället, juridisk metod och centrala materiella rättsområden inom bl.a. civilrätt och offentlig rätt.

– Programmet ger allmänna och grundläggande kunskaper i rättsvetenskap och goda färdigheter i juridisk metod, vilket är användbart för arbeten inom olika samhällsområden, berättar programansvarig Katarina Hyltén Cavallius.

Katarina förklarar kort programmets innehåll.

– Första terminen ger en introduktion till rättens roll i samhället och juridisk metod i en nationell, EU-rättslig och internationell kontext. Terminerna därefter fokuserar på olika centrala rättsområden såsom civil- och förvaltningsrätt, samt process- och straffrätt. Det kommer också erbjudas en termin med valfria kurser och kandidatprogrammet avslutas sedan med en uppsatskurs.

Utbildningen ger teoretiska kunskaper för att kunna förstå juridiska frågeställningar och tillämpa rättsregler.

– Utbildningen har även som uttrycklig målsättning att varva den teoretiska kunskapsinhämtningen med praktiknära inslag för att studenterna ska kunna använda sin teoretiska kunskap i verkliga situationer, säger Katarina.

Rättsvetarprogrammet handlar om att studera lagar och regler och förstå hur de ska tolkas och tillämpas, vilket ska grundas i en förståelse för rättens normerande verkan i samhället. Du får också bra analytiska färdigheter som kan leda till olika karriärmöjligheter inom samhällsvetenskap.

– Rättsvetarprogrammet kan, särskilt i kombination med andra samhällsvetenskapliga ämnen eller ekonomistudier, vara en bra grund för arbete som utredare eller handläggare vid olika myndigheter, eller inom företagsvärlden, avslutar Katarina.

Läs mer om rättsvetarprogrammet

Läs mer om Linnéuniversitetets juridiksatsning