Dator och kaffekopp

Nytt sätt för studenter att logga in i Microsoft 365 (Office 365)

OBS! Förändringen berör endast studenter som har ett Lnu Microsoft 365 konto och gäller endast inloggningen till Microsoft 365.

Från och med den 17 april 2024 loggar du som student in i Microsoft 365 med användarnamn@studentlnuse.onmicrosoft.com istället för användarnamn@student.lnu.se. 
Informationen uppdateras löpnade i guiden Microsoft 365 - FAQ (Student).