vindkraftverk i vinterlandskap

Rättvisa energiomställningar på landsbygden för en hållbar framtid för alla

I en värld där förnybar energi blir allt viktigare står landsbygdssamhällen inför utmaningen att navigera genom hållbara omställningar samtidigt som de kämpar för rättvisa och självbestämmande. Ett projekt vid Linnéuniversitetet ska undersöka energirättvisa i svenska landsbygdsområden och vägen mot en hållbar framtid för alla invånare.

Projektet är inriktat på att förstå hur landsbygdssamhällen upplever och påverkas av förnybar energiomställning, med särskilt fokus på utbyggnaden av vindkraftverk. Trots den växande betydelsen av förnybar energi möter vindkraftsprojekt i landsbygdsområden motstånd från lokalbefolkningen, säger Solène Prince, projektledare och universitetslektor i turismvetenskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

– Protesterna grundas ofta i oro för förstörd utsikt och störande ljud, vilket kan påverka friluftsliv, turism och andra näringar som är beroende av landskapet. Dessutom riktas ofta kritik mot att elen som produceras på landsbygden oftast används någon annanstans. Hon fortsätter:

Om Solène Prince

Från norra New Brunswick, i den franskspråkiga delen av Kanada
2012: utbytesstudent ett år på Mittuniversitetet i Sundsvall
2011: tog mastersexamen i hållbar utveckling på Uppsala universitet
2017: disputerade i turismvetenskap på Mittuniversitetet i Östersund
2019–2021: postdoktor vid Linnéuniversitetet
2021–2023: universitetslektor och forskare på Mittuniversitetet i Östersund
2023–framåt: universitetslektor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet

– Vårt mål med projektet är att skapa en rättvis och transparent planeringsprocess som involverar lokalbefolkningen och tar hänsyn till deras åsikter och behov. Genom att genomföra intervjuer, workshops och samarbeten med protestgrupper och lokala aktörer, ska vi samla in data om de verkliga upplevelserna och behoven hos dem som påverkas av energiomställningen.

Inkludera landsbygdens röst

– Vi ska ta fram förslag och resultat som kan påverka framtida politik och säkerställa en rättvis omställning till förnybar energi för landsbygdssamhällen. Detta innebär att inkludera landsbygdens röst i utformningen av politik som grundas på deras verkliga erfarenheter och behov.

Genom att förstå landsbygdens unika utmaningar och behov i energiomställningsprocessen, strävar projektet efter att skapa en framtid där hållbarhet och rättvisa går hand i hand. Med deltagande metoder och en djupgående förståelse för landsbygdssamhällens dynamik, hoppas forskarna kunna bidra till en hållbar framtid för alla, oavsett var de bor.

Ytterligare forskningsprojekt om vindkraft planeras

Solène Prince har ytterligare ett forskningsprojekt på gång – ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket inom ramen för deras program "Havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö".

Solènes projekt heter "Havsbaserad vindkraft och turism i samexistens i den hållbara blå ekonomin: Helhetsbedömningsverktyg för underbyggt beslutsfattande" och startar hösten 2024. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Mer information: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/natur/havsbaserad-vindkraft