Panelsamtal med sex föreläsare och en moderator stående vid tre pelarbordvo

Regional arkeologikonferens med imponerande bredd skapar förutsättningar för samarbeten

Den 8 februari arrangerades ”Arkeologi i sydost – vart är vi på väg?” - den första regionala arkeologikonferensen i Kalmar och Kronobergs län på plats i Kalmar med 70-talet deltagare.

Syftet för dagen var dels att erbjuda en mötespunkt för arkeologin i regionen dels att få en nulägesbild av branschen och behoven framåt. Under dagen presenterades några av de projekt som genomförts under de senaste åren och om arbetet framåt för att utveckla arkeologin och kulturarvet i regionen.

– Konferensen blev en viktig mötesplats där folk inom branschen som inte träffat varandra på många år fick tillfälle att ses och utbyta erfarenheter, kommenterar Peter Skoglund projektledare för konferensen och professor vid institutionen för kulturvetenskaper.

Dagen visade på en imponerande bredd med många olika aktörer och typer av arkeologisk verksamhet, med en sammantagen väldigt stor potential för samarbeten.

Konferensdeltagare samtalar vid bord i kaffepaus.

Engagerade deltagare tog tillfället i akt och nätverkade flitigt.

– Spännande med ett varierat program med relevanta och aktuella föreläsningsämnen! Det är angeläget att samla deltagare från skilda håll så att nya kontakter knyts och att olika forskningsområden kopplas samman. Då uppstår positiva synergieffekter som hjälper till att driva utvecklingen framåt, säger Viktoria Björkhager, regionchef Linköping Arkeologerna.

Arkeologin i länen är bred och inom området finns olika roller och arbetsuppgifter. Det finns därför inte en självklar väg framåt. Däremot flera vägar som vid tillfällen kan korsas. Ett sätt att underlätta detta är att göra årligt återkommande konferenser.

Konferensarrangörerna Peter Skoglund och Anna-Karin Karlsson stående mot en  bakgrund med soffmiljö inomhus i byggnad Culmen i Kalmar.
Glada och nöjda arrangörer Peter Skoglund, Linnéuniversitetet och Anna-Karin Karlsson, Museiarkeologi i sydost, Kalmar läns museum.

– Vi känner en stark förväntan att detta ska fortsätta som ett årligt event. Behovet av att träffas visade sig vara stort. Man kommer långt med digitala möten men styrkan i att mötas fysiskt är oslagbar, sammanfattar arrangörerna Peter Skoglund och Anna-Karin Karlsson.

Ett viktigt mål med evenemanget är att få klarhet i lämpliga teman och områden för kommande konferenser. En deltagarutvärdering av konferensen har skickats ut och när resultaten har inkommit påbörjas planeringen framåt.

Konferensen är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet och Museiarkeologi i Sydost, Kalmar läns museum.

Mer information:

Konferensen ”Arkeologin i sydost – vart är vi på väg?”
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2024/konferenser/arkeologi-i-sydost---vart-ar-vi-pa-vag-8-februari-2024/