Carin Götblad

Rekordmånga deltagare på årets trygghetskonferens

Linnéuniversitetets trygghetskonferens arrangerades för tredje gången och årets tema handlade om brottsförebyggande och trygghetsskapande forskning och praktik – igår, idag, imorgon.

Konferensen, som arrangeras av Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, vänder sig till yrkesgrupper som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor på alla nivåer.

Föreläsningarna spände över temat och handlade bland annat om den kriminella ekonomin och brott mot välfärdssystemen (Amir Rostami), kriminaliseringen av narkotikabruk (Albin Stenström) och att förebygga brott i nära relationer (Veronika Burcar Alm).

En av de mer namnkunniga talarna var polismästare Carin Götblad. Hon delade med sig av erfarenheter från sitt polisiära arbete där hon alltid arbetat med stort fokus på det förebyggande arbetet för att barn och unga inte ska hamna i den organiserade brottsligheten.

Hon pekade bland annat på vikten av att alla instanser samarbetar för att klara av att möta den ungdomskriminalitet som samhället står inför, där gärningspersonerna blir allt yngre.

– Den stora gruppen unga idag är mer skötsamma än tidigare, men det finns en liten grupp som dragits in i den livsstilskriminella världen. En liten grupp som växer och som står för både fler och grövre brott. Därför måste vi bli bättre på att arbeta tillsammans; att kroka i varandras kompetenser, för att kunna sluta upp i det brottsförebyggande arbetet.

Även Anna Flink, säkerhetschef och Camilla Freedeke socialchef i Kalmar kommun pekade på vikten av att jobba tillsammans. Deras gemensamma föreläsning handlade om hur de med ledord som mod och nyfikenhet samarbetar i chefssamrådet och därför vågar testa nya grepp för att främja gynnsamma uppväxtförhållanden som ett led i de brottsförebyggande insatserna.

Programmet löpte över två dagar och lockade drygt 100 personer till Kalmar.

- Det är rekord! Brottsförebyggande och trygghetsskapande är viktiga och engagerande frågor som adresseras och vi har verkligen kunnat erbjuda ett bra program, vilket uppslutningen också visar, konstaterade konferensens projektledare Niklas Roth.

Övriga konferensföreläsare

  • Johan Rosquist, universitetslektor i kriminologi vid Linnéuniversitetet
  • Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet
  • Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet
  • Peter Lindström, professor i kriminologi och prefekt för institutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet