Fem personer samtalar kring ett bord

Rundabordssamtal för miljön

Den spirande kunskapsmiljön “Mobilising and Managing Sustainable Transition” vid Linnéuniversitetet bjöd in till ett rundabordssamtal med deltagare från olika verksamheter inom kommun, region, näringsliv och universitet. Prorektor Niklas Ammert hälsade deltagarna välkomna och presenterade talare och gäster. Samtalet och diskussionerna leddes av Linnéuniversitetets gästprofessor Daniel Nyberg, en internationellt ledande forskare inom hur företag och organisationer hanterar klimatförändringen. Daniel bor nu i Australien men kommer ursprungligen från Ljungby.

Keynote-talare

Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Kommun, mäter systematiskt klimatmål tillsammans med övriga mål sedan 10 år tillbaka. Kommunen har infört parkeringsavgifter som subventionerar biljettpriset för kollektivtrafiken, vilket gör det möjligt för invånarna att påverka klimatet och se resultatet direkt.

Allan Widman, Landshövding i Kalmar Län, talade om motsägelser inom klimatet. Kalmar län brottas med både torka och översvämningar, vilket gör situationen svårbegriplig. Det finns en stark vilja och förmåga att driva klimatfrågan lokalt, men hur kan vi uppnå samma engagemang nationellt?

Johanna Wihl, Näringslivschef i Oskarshamns Kommun, arbetar med nya förutsättningar, samarbeten och konstellationer. Fokus ligger på hållbarhet inom energifrågan.

Pernilla Zackrisson, Hållbarhetschef på Scania Oskarshamn, berättade att Scania inspirerar sina medarbetare att tänka grönt i det dagliga arbetet. Här är miljöaspekter lika viktiga som arbetsmiljö och kvalitet.

Gruppfoto på fem personer.

Daniel Nyberg och Mikael Lundgren, arrangörer av rundabordssamtalet

Daniel Nybergs intresse för klimatet väcktes från början när han insåg hur komplex klimatfrågan var, vilket han tyckte var spännande och otroligt svårt. I och med försämringar i klimatet har också hans tankar kring hur detta påverkar allt från människor till hela planeten utvecklats. Det är viktigt att se den komplexa helheten av klimatpåverkan.

Han har kommit fram till att individen finns inom samhällets kollektiv, och arbetet mot klimatförändringar behöver drivas demokratiskt om vi ska komma framåt. Vi måste se det stora i det lilla.

Mikael Lundgren, lektor i företagsekonomi och medarrangör av rundabordssamalet, menar att den komplexa frågan kring klimatet ofta förenklas i debatten. Det talas ofta om behovet av att minska koldioxidutsläpp, men sällan om hur detta hänger ihop med andra frågor, som hur sällsynta metaller bryts under horribla förhållanden för att bygga batterier till exempel. Är det då så hållbart att köra en elbil innan dessa problem är lösta?

Men även att minska konsumtionen är en sak för oss, men en helt annan för den som till exempel inte har ett kylskåp.

Vad kan vi göra inom undervisningen?

– Vi måste förbereda studenterna och utvidga fokuset från vinstmarginaler och ekonomisk lönsamhet till att även inkludera ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. I min undervisning behöver ledarskapsperspektivet även omfatta detta, säger Mikael.

Avslutningsvis

Både Daniel och Mikael är eniga om att klimatfrågan är stor och inte kan lösas ensam. Vi behöver arbeta tillsammans och samarbeta över alla gränser, inom alla nivåer i alla samhällen och kulturer. Inte minst gemensamt på universitetet.

Vi behöver ställa om våra tankar för att se framgång i saker och vara hoppfulla och lösningsorienterade, även när vi kanske inte tror att det kommer bli bättre. För då är mycket vunnet.

Att förstå hur vårt eget agerande påverkar klimatet gör det lättare att vilja delta eller betala för omställningar som gynnar klimatet. Men det kan vara svårt att se hur det vi gör idag påverkar till exempel Östersjön om 50 år. Kalmar kommuns direkta koppling mellan parkeringsavgiften, som går till en sänkning av priser för kollektivtrafiken, är lättare att förstå konsekvensen av. Tänk om vi kunde skala upp den känslan till andra klimatarbeten.

I en lite mindre stad som Kalmar är det enklare att samarbeta lösningsorienterat. Det blir mer konkret att skapa en attraktiv miljö där människor vill vara och bo.

Klimatarbetet är något vi behöver arbeta demokratiskt tillsammans över alla gränser och i alla sammanhang. Att försöka se lite längre och större och förstå händelsekedjor.

Dagens samtal var en del i att ta ett gemensamt ansvar för den komplexa klimatfrågan. Genom att sprida och samskapa kunskap kan vi tillsammans åstadkomma positiva förändringar och Ekonomihögskolan vill vara en del av den processen.