illustration av två personers ben som sitter och väntar,  sett uppifrån

Så kan mottagningar för sprutbyten skapa framtidshopp för personer som injicerar narkotika

Sprutbyten handlar inte bara om att minska riskerna för smittspridning av blodburna virus bland de som använder narkotika. De har en även en stor social betydelse. Såväl personal som socialtjänst och beslutsfattare har möjlighet att ge personer som injicerar narkotika ett värde och ett hopp om framtiden, visar Maria Nordstedts forskning.

– Att försöka lägga bort moral och värderingar och se att det är människor det handlar om. De som injicerar narkotika blir ofta mötta som andra gradens medborgare. Blir de mötta som människor så händer det någonting; man kan skapa hopp genom möten.

Det, menar Maria Nordstedt, är den viktigaste iakttagelsen i hennes nya avhandling i socialt arbete. Under 16 månader har hon varit på två mottagningar för sprututbyten i södra Sverige, för att observera, samtala och intervjua besökare och personal. Maria har även varit med i vardagslivet tillsammans med några av de personer som besökt sprutbytena.

Samspel mellan besökare och personal

Hennes fokus har varit sprutbytenas sociala betydelser, vilka formas i ett samspel mellan besökare och personal. Resultatet mynnar ut i två spår.

– Det ena spåret utgår från ett regelverk som delvis motverkar sitt syfte. Krav och regler gör att vissa besökare kommer dit mer sällan än vad de skulle behöva, eller inte alls. Det andra spåret handlar om de många materiella och relationella utbyten som gör sprutbytet till en positiv upplevelse, och till en plats för socialt hopp och tankar om en förändrad framtid.

Marias tre råd för bättre sprutbyten

  1. Se över kraven för deltagande i sprutbyte. Med färre krav kommer troligtvis fler personer att nyttja verksamheterna. Dessutom innebär mindre krav ofta en sänkt arbetsbörda för personalen.
  2. Lokaler och arbetsuppgifter anpassade för verksamheten.
  3. På några sprutbyten är väntrummen mötesplatser där personer vilar, samtalar eller dricker kaffe. Det bidrar till skapande av sociala betydelser av platser.

Många önskemål kom fram

Marias önskan är att socialtjänsten, men även sjukvården, ska titta på några av de saker som besökarna på sprutbytena har framhållit som viktiga i de kontakter hon odlat med dem.

– Att kunna komma på drop in, att det finns hög tillgänglighet, att man aldrig ska behöva ringa eller boka tid till någonting, inte ens till läkare. Att saker och ting ska vara gratis och mer individanpassade. Och att man bör se över och justera hur vissa verksamheter är uppbyggda idag, sådana som är mer anpassade efter personalen än för de människor man möter.

Släppte in henne i vardagen

Hon är överraskad över att de personer som hon träffade släppte in henne i sin vardag. Inte bara på sprutbyten utan också i sina vardagsliv, även när de var hemlösa. För Maria vågade de efter ett tag berätta saker som de inte tyckte var så bra med sprutbytet och önska förändringar. Saker som handlade om dåligt bemötande och krav man inte ville ställa upp på, som de inte ville eller vågade ta upp med personalen.

– Mitt budskap till politiker och andra beslutsfattare är att sprutbyte är en otroligt viktig verksamhet, där det samhällsekonomiskt finns väldigt stora vinster om man tittar på vilka kostnader vi har för de verksamheterna kontra vad vi får ut. Men det handlar ju också om människovärde, att få människor att bli en del av vårt samhälle och inte behöva känna att man att man finns i utkanten.

Mer information

”Men oj, vad snygg du är i håret!”

Marias avhandling innehåller många exempel på den sociala betydelsen av sprutbyten.

– Jag har varit på sprutbyten en del tidigare i mitt yrkesliv. Men jag såg många små saker som jag egentligen inte uppmärksammat tidigare.

– Som när en personal sa ”Men oj, vad snygg du är i håret!”. Hur mycket som förändrades hos den besökaren. Det var någon som hade sett att hon hade klippt sig och tonat håret, och som vågade säga att man såg. Att bli sedd också för vem man är, inte bara ”hur mår du och vilka förändringar i ditt liv vill du ha?”. Utan det handlar också om det här vardagliga som vi kanske får vid kaffemaskinen på jobbet, småprat som inte är så vanligt i deras liv.

– Vilken skillnad det gjorde! Trots att vi hela tiden poängterar att ”så ska vi inte prata” och ”det är inte professionellt”, så var detta en ganska viktig del av sprutbytet, faktiskt.