studenter som går

Så upplever gymnasielärare sitt arbete med elevhälsa

Att skapa en god relation med eleverna och att hjälpa eleverna att lyckas är de två viktigaste aspekterna i arbetet. Det menar gymnasielärare i en ny studie som undersöker lärarnas roll i arbetat med elevhälsa.

Lärare har en viktig roll i att främja elevers hälsa och välbefinnande, men traditionellt sett anses det inte vara någon läraruppgift. För att lyfta frågan har doktoranden Zofia Hammerin och docent Goran Basic i en ny vetenskaplig artikel undersökt hur tio gymnasielärare upplever sitt arbete med elevhälsa.

”För att fråga hur de mår, prata om något som inte har med skolan att göra ... att helt enkelt bygga en relation. Det är det viktigaste för att eleverna ska må bra, tror jag.”
Jessica, lärare

– Lärarna anser att deras arbete har två huvudperspektiv: att skapa en god relation med eleverna och att hjälpa eleverna att lyckas. Och att arbeta med elevhälsa, menar de, innebär att arbeta för att uppnå dessa två aspekter, säger Zofia Hammerin.

Studien har ett socialpedagogiskt perspektiv, något som är mycket ovanligt bland studier inom området elevhälsa. Den visar att socialpedagogiskt erkännande har betydelse för att nå gemensam framgång i skolpraxis i relation till elevhälsoarbetet.

”Jag tror att ... må bra ... att tro på dig själv är också en del av att må bra och det blir väldigt svårt om de inte tror att de kan lyckas. Om de bara tror att det inte kommer att fungera. Och om jag inte möter dem där och ser det och försöker hjälpa dem att lyckas kommer det inte att fungera.”
Emma, lärare

– Hälsa och lärande hör ihop, och det kan därför ses som att lärarna arbetar med elevhälsa på daglig basis.  Att tydliggöra lärarnas ansvar och kompetens i elevhälsoarbetet och att stärka lärare i deras identitet som hälsofrämjare skulle kunna förbättra arbetet med elevhälsa, menar Goran Basic.

Mer information