böcker

Samtal om sakprosa – fin start på augusti

På den nya festivalen Sakli(g)t kan författare, forskare, förlag och läsare mötas och diskutera sakprosa ur olika aspekter. Sakli(g)t är Sveriges första litteraturfestival för litterär sakprosa. Årets program innehåller ämnen och frågor som många känner igen – både från nyhetsflödet och aktuella fackböcker.

– Vi ser fram emot att Sakli(g)t-festivalen blir en mötesplats där vi kan problematisera viktiga grundbegrepp som fakta, sanning, bevis, vittnesmål, gestaltning och representation.

Det säger Anna Jungstrand, professor i sakprosa vid Linnéuniversitetet och först i Sverige med den titeln. Tillsammans med kulturcentret Rikstolvan och Institutet för framtidsstudier arrangerar hon Sakli(g)t-festivalen. Tanken är att den ska bli årligt återkommande.

Vill gå på djupet

Sakprosa är litteratur som är baserad på fakta och verklighet, som biografier, reportage, läromedel och populärvetenskapliga texter. I grannlandet Norge finns en mycket längre tradition både av forskning och festivaler kring sakprosa.

– Det är väldigt roligt att också vi här i Sverige nu kan ha dialoger om sakprosa – en typ av litteratur som relaterar till verkligheten på ett annat sätt än skönlitteratur gör. Tillsammans kan vi sätta fingret på sakprosans estetiska och formmässiga variationer, och bidra till att den får ökad uppmärksamhet hos ännu fler, säger Anna Jungstrand.

Just detta är också inriktningen på hennes professur vid Linnéuniversitetet, liksom på utbildningarna och forskningsmiljön som hon vill etablera.

Relevanta samtal

Fler än 45 författare medverkar i Sakli(g)t-festivalen som arrangeras i början av augusti på Österlen, däribland Åsa Wikforss, Nicolas Lunabba, Ida Börjel, Axel Gordh Humlesjö, Lyra Ekström Lindbäck, Johan Hilton och Elena Kostiutjenko. Några av ämnena i programmet är penningtvätt, Gaza, självmord, Sápmi, sanningsdebatt, Ryssland och klimatkollaps. Arrangörerna hoppas att besökarna ska uppfatta festivalen som både intressant, spännande och rolig – utan att vara ytlig.

– Vi vill göra plats för fördjupning och ge möjlighet till diskussioner på riktigt, där författare och andra som deltar i paneler tar publikens frågor på allvar. Vi hoppas att festivalen kan bidra till att begreppet ”litterär sakprosa” fastnar i mångas medvetande, säger Anna Jungstrand.

Läs mer om litteraturfestivalen

Besök litteraturfestivalen Sakli(g)t egen webbplats, 
https://sakligtfestival.se/

Arrangörer är: