Gruppfoto på deltagarna i projektet.

Samverkansträff i projektet Det entreprenöriella muséet

I början av mars träffades representanter från fem muséer i Småland och Blekinge för en samverkansträff i projektet Det entreprenöriella muséet.

I projektet arbetar forskare tillsammans med muséerna för att förstå villkor, utmaningar, visioner och möjligheter till förnyelse och utveckling. Projektet ska även bidra till att utveckla förmågor och nya arbetssätt för museer att göra sig attraktiva i nya sammanhang och gentemot nya målgrupper.

Under dagen diskuterade man bland annat utmaningar som respektive museum möter i sitt arbete, som till exempel hur man ska möta förväntningar och samtidigt vara nytänkande, eller hur man blir en naturlig plats för samtal och debatter inom sitt område.

Varje museum arbetar med ett utvecklingsprojekt var, och forskarna finns med som samarbets- och samtalspartners.

Under de kommande åren ska museerna tillsammans med universitetet utforska och pröva allt ifrån organisatoriska förändringar till mindre utvecklingsprojekt.

De medverkande muséerna är:

  • Blekinge museum
  • Kalmar läns museum
  • Kalmar slott
  • Kulturparken Småland
  • Sagobygden

Det entreprenöriella muséet är ett delprojekt i projektet InKuiS - Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning.