Carl von Linné och Hanna Palmér

Skolan i en föränderlig och orolig tid, Växjökonferensen 2024

I takt med att omvärlden förändras ställs även skolan inför nya utmaningar. När världen dessutom präglas av oro blir skolans roll och funktion i samhället än viktigare. Den 24–25 januari var det återigen dags för en av landets äldsta utbildningskonferenser, Växjökonferensen, som denna gång hade temat: Från utmaningar till möjligheter – Innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid.

Skolan ska vara till för alla elever. Samtidigt som det ska vara en trygg och stabil plats krävs utveckling och förändring för att möta såväl elevernas behov som omvärldsförändringar.

Årets konferens tog avstamp i det innovativa ledarskapet som behövs i en föränderlig tid. Ledarskapet är på många sätt avgörande för hur skolan tar sig an olika utmaningar och temat kommer att belystes på olika sätt i årets konferens. Det handlade om högaktuella AI och de vinster och utmaningar som skolan har att hantera i det. Det lyftes också frågor som rör segregation och hur vi tillsammans kan stärka skolor som brottas med komplexa frågor.

Årets föreläsare

Växjökonferensen arrangerades för 36:e året i rad. Det är en mötesplats där diskussioner välkomnas och ses som viktiga för skolans utveckling. Regionala och nationella föreläsare blandas och konferensen kryddades med inspiratörer. Årets moderator var Josefin Johansson som bland annat välkomnade följande föreläsare:

  • Linda Mannila, docent i datavetenskapens didaktik
  • Ari Riabacke, fil.Dr. i beslutsanalys och Civ.ek i organisatoriskt beslutsfattande
  • Fredrik Zimmerman, lektor vid Högskolan i Borås
  • Kristina Bähr, barnläkare, chefshandledare och författare
  • Martina Svensson, lärare i Lessebo kommun
  • Troed Troedson, samhällsanalytiker

Växjökonferensen riktar sig till utbildningspolitiker, tjänstepersoner, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet. Konferensen arrangeras av Växjö kommun, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

På bilden överst i nyheten syns Hanna Palmér, professor och vicerektor för lärarutbildningarna, tillsammans med Carl von Linné (Anton Härder) som inledde konferensen.