Blommor, akademisk högtid

Skolforskare uppmärksammas på Linnéuniversitetets Akademiska högtid 2024

Skickliga forskare och lärare uppmärksammas när årets Akademiska högtid äger rum den 2 februari. Flera av personerna som prisas är engagerade i Linnéuniversitetets lärarutbildning och skolsamverkan.

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden promoveras nyblivna doktorer och hedersdoktorer, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut. Samma vecka sker även andra spännande aktiviteter på universitetet, där alla intresserade är välkomna att delta.

Installationsföreläsningar skolforskare

Så kallade installationsföreläsningar äger rum i Kalmar tisdag 30 januari och i Växjö onsdag 31 januari, av de nya professorer som installeras vid den akademiska högtiden den 2 februari. Föreläsningarna är öppna för alla och live-sänds även via webben.

Installationsföreläsningar i Kalmar, tisdag 30 januari 2024

Installationsföreläsningar i Växjö, onsdag 31 januari 2024

Daniel Alvunger Kalmar
Professor i pedagogik
”Att göra skolan”: Perspektiv på läroplansteoretisk och didaktisk forskning inom yrkesutbildning

Katarina Schenker Växjö
Professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning
Mer idrott åt folket! Får vi bättre hälsa då?

Andreas Nordin Växjö
Professor i pedagogik
Kampen om skolans kunskaper: Forskning om hur läroplaner blir till

Linda Fälth Växjö
Professor i pedagogik
Från bokstav till förståelse: Forskning om läsning, lässvårigheter och effektiva insatser

Marie Källkvist Växjö
Professor i engelska med didaktisk inriktning
Exploring student prior knowledge in classrooms: Research in English language teaching in Sweden

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar och olika aktiviteter som äger rum under den Akademiska högtidsveckan 2024

Akademisk högtid