visualisering av data med en grafik

Sökes: Tre industridoktorander med fokus på dataintensiva tillämpningar

Industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) rekryterar nu tre nya industridoktorander till våra partnerföretag AWA, SKF och Virtual Manufacturing. Tjänsterna genomsyras av dataintensiva metoder som artificiell intelligens och maskininlärning.

En industridoktorand vid industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) är anställd av ett företag och inskriven som doktorand vid Linnéuniversitetet. Företaget får ekonomiskt stöd från KK-stiftelsen, som är den externa organisation för finansiering som stöder forskarskolan. Doktoranden kombinerar regelbundet utvecklingsarbete med en doktorandutbildning och får stöd från en grupp forskare vid Linnéuniversitetet som handledare.

AWA: Industridoktorand med fokus på AI

AWA söker en industridoktorand med fokus på generativ artificiell intelligens inom Legal Tech. Denna unika position erbjuder möjligheten att kombinera praktisk arbetslivserfarenhet på AWAs huvudkontor i Malmö med akademisk forskning vid Linnéuniversitetet i Växjö.

De huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara att analysera och utveckla verktyg med hjälp av generativ AI som effektiviserar konsultrollen och bidrar till att förbättra kvaliteten på våra leveranser. Inledningsvis kommer fokus att ligga på att granska patentprocessen ur olika perspektiv och säkerhetsaspekter. Du kommer att ha stor frihet att påverka innehållet i din roll, där ditt bidrag kommer att ha stor inverkan på företagets resultat. Exempel på områden där vi tror att generativ AI kan vara användbar är att generera utkast till patentansökningsbeskrivningar, kvalitetsbedömning av texter såsom patentkrav, patentbeskrivningar, utarbetande av svar på myndighetsbeslut, översättningar av olika dokument med mera.

Industridoktoranden kommer att vara anställd hos AWA i Malmö och inskriven i forskarutbildningsprogrammet vid Linnéuniversitetet.

För mer information och ansökan: https://www.awa.com/sv-SE/karriar/lediga-tjanster/

SKF: Industridoktorand - AI-driven produktdesignautomation

I samarbete med Linnéuniversitetet söker SKF en industridoktorand för att arbeta med att använda artificiell intelligens för att automatisera ingenjörsdesign och produktutveckling. Den utvalda kandidaten kommer att ansluta sig till ett tvärvetenskapligt team av forskare och ingenjörer som utvecklar innovativa lösningar för design och optimering av mekaniska system. Målet med projektet är att tillämpa toppmoderna tekniker för att automatisera designprocessen för olika komponenter och produkter, såsom lager, tätningar och smörjning. Projektet kommer att involvera både teoretiska och praktiska aspekter.

Som AI-industridoktorand inom detta projekt kommer du att vara i framkant av att utnyttja kraften i maskininlärning och AI och göra ett viktigt bidrag för att utveckla våra ingenjörs- och designmetoder samt möjliggöra för ingenjörer och designers att skapa bättre produkter och tjänster inom olika industrier. Du kommer att arbeta nära våra affärsledare, produktutvecklingssamhälle och universitet för att utveckla AI-lösningar som förbättrar designprocesser och tjänster. Du kommer att vara en del av att omforma det nuvarande arbetssättet genom att använda nya verktyg och teknologier för att driva mot konceptet automatiserad design.

Industridoktoranden kommer att vara anställd hos SKF i Göteborg och inskriven i forskarutbildningsprogrammet vid Linnéuniversitetet.

För mer information och ansökan: https://career.skf.com/job/Gothenburg-Industrial-Ph_D_-AI-driven-product-design-automation/1073937001/

Virtual Manufacturing: Virtuell digital tvilling och digitalisering av verktyg och metoder för omvandling till Industri 4.0

Visionen och målet för Virtual Manufacturing (VM) är att skapa en digital plattform som heter Virtual digital Twin (VT). Basen i plattformen kommer att vara en digital tvilling av en fabrik eller ett kontor.

VT-plattformen kommer att användas för förbättringsprojekt, underhåll, maskinflyttningar, kartläggning av värdeströmmar, spårningssystem – RTLS, lagerkontroll, övervakning och hantering av fabriker. Dessutom förväntas VT skapa nytta inom försäljning, platsförbättringar, fabriksöversikter, produktutveckling, processutveckling, ledningsuppföljning etc.

VT kommer att anslutas till alla typer av system och vara innehavaren av information. Målet är också att göra det dagliga arbetet enklare genom att skapa metoder och verktyg för digitalisering i omvandlingen till Industri 4.0.

Industridoktoranden kommer att vara anställd hos Virtual Manufacturing i Göteborg och inskriven i forskarutbildningsprogrammet vid Linnéuniversitetet.

För mer information och ansökan: https://virtual.se/jobs/industry-phd/

Övriga företag

Övriga företag som är involverade i industriforskarskolan DIA är Ankarsrum Electric Motor, Combitech, Fortnox, HL Design, Kuka Nordic, Micropower, Softwerk och Volvo CE.