flaggor från hela världen

Sommarkurs om internationellt samarbete med studiebesök i Bryssel!

Hur ser vår värld ut idag när det gäller global demokrati, fred och rättvisa och vilken roll spelar globala och regionala organisationer för globalt samarbete?

I sommarkursen Sustainable Democracy and Governance 1SK136 (7.5hp) (Tematisk fördjupning: uthållig demokrati och samhällsstyrning) finns möjligheten att träffa studenter från andra europeiska universitet samt tillsammans genomföra studiebesök i Bryssel under en intensiv studievecka.

Global hållbar demokrati förutsätter god utbildning genom vilken demokratiska medborgare fostras och demokratins och fredens grundläggande värden försvaras. Politiska rättigheter, civila friheter, tolerans, mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald m. fl. är centrala värden som betonats av FN och EU och denna kurs vill öka kunskapen om hur dessa kan stärkas genom samarbete.

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt studiebesök i Bryssel som belyser de globala och europeiska förutsättningarna för fred och hållbar demokrati i vår tid. Kursen riktar sig exempelvis till studenter inom lärarutbildningen, statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och sociologi med mera.

Kursen inleds med föreläsningar på campus Växjö samt via Zoom under vecka 23 följt av möjlighet till föreläsningar och studiebesök i Bryssel veckan 24. Kursen ges som en del av samarbete inom EUniWell där vi har ett begränsat antal platser som också finansieras via Erasmusstipendier.

Läs mer om kursen här!

Vid frågor kontakta: daniel.silander@lnu.se