giraff mot stadssiluett

Fältresa till Kenya i sommar!

Är du intresserad av hur utbildning kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen? Vill du följa med oss till Nairobi i sommar?
I så fall kan du söka till sommarkursen Sociala relationer i globaliseringens tid, 7,5 hp.

Genom föreläsningar, seminarier och studiebesök kommer du få möjlighet att fördjupa dig i

  • Utbildningens roll i att uppnå FNs globala hållbarhetsmål inom områden som fattigdomsbekämpning, demokrati och jämställdhet.
  • Globalisering, starka institutioner och korruption.
  • Inkludering och interkulturell kompetens.

Kursen vänder sig till alla som har ett intresse för utbildning i bred bemärkelse, kanske du som utbildar dig till lärare, statsvetare, socionom eller befinner dig inom andra sektorer men är intresserad av att framtiden arbeta inom NGO eller med globala frågor. Kursen ges som en sommarkurs av institutionen för pedagogik. Delar av kursen följer ett traditionellt upplägg i form av föreläsningar och seminarier. I kursens andra del gör vi en fältresa till Nairobi där vi besöker en mängd olika samhällsinstitutionen så som FN, skolor, barnhem och NGOs men också slummen i Kibera och nationalparker, allt i syfte att studera sociala relationer, globala problem och frågor om inkludering i en annan kontext än den svenska.

Kursen läses på helfart på campus Växjö med start den 3 juni. Fältresan sker i slutet av vecka 25 till början av vecka 27.

Läs mer om kursen här!