Sonja Kovalevsky
- Heldag
Evenemang

Sonja Kovalevsky-dagarna

Evenemanget riktar sig mot gymnasieelever med särskilt intresse för matematik. Eleverna får ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. 2024 äger Sonja Kovalevsky-dagarna rum 8-9 november i Växjö.

 

Sonja Kovalevsky-dagarna kommer att ge deltagarna:

• en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle

• exempel på aktuell forskning i matematik

• information om matematikutbildningar

• tillfälle att möta inspirerande förebilder såsom studenter, forskare och yrkesverksamma

• goda möjligheter att knyta kontakter.

Under de här dagarna delas också Sonja Kovalevsky-priset ut, till vilken lärare kan nominera kvinnliga studenter. Mer information finns längre ned på den här sidan. 

Hur går anmälan till?

Som matematiklärare får du anmäla två elever, en kvinnlig och en manlig, som till hösten går sista året i gymnasiet på naturvetenskaps-, teknik- eller IB-programmet. Eleverna ska väljas bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Antalet deltagare är begränsat och deltagarna antas i den ordning som de anmäls. Arrangörerna förbehåller sig rätten att själva fördela några platser för att säkerställa en bred representation från hela landet. En del av kostnaderna för resa, boende och mat täcks av våra samarbetspartners (universitet, högskolor och företag) så att avgiften för varje skola ska bli så låg som möjligt. Avgiften per elev är i år 3 000 kr (inkl. moms). Kontakta (konferens@lnu.se) för att få en direktlänk till anmälan. 

Om Sonja Kovalevsky-dagarna

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademin arrangerar årligen Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Under 2024 och 2025 är det Linnéuniversitetet som är lokal arrangör.

Läs mer på Nationalkomittéens hemsida här. 

Symbol för hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Evenemanget Sonja Kovalevsky-dagarna är ett hållbarhetssäkrat evenemang enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender