studenter promenerar och leder cyklar

Studenthälsa.se

En ny gemensam nationell webbplats för studenter har skapats på uppdrag av regeringen. Oavsett om du är ny eller rutinerad student - eller engagerad anställd, så finns här fullt med information för att förstå och lättare kunna navigera i studentlivet.

Sidan är framtagen av UHR, Linköpings universitet och Stockholms universitet på uppdrag av regeringen och ska fungera som ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet, genom att ge råd och tips om hjälp till självhjälp för studenter för att nå ett mer hållbart studentliv.

Besök studenthälsa.se för att ta del av råd i livet som student, hitta kontaktuppgifter till studenthälsor i landet och se föreläsningar som är öppna för alla studenter.