Gul affisch inför RUC-råd 16 maj 2024

Tema för RUC-rådet 16 maj: Det nationella professionsprogrammet och regionens arbete med kompetensutvecklingsbehov

Representanter från regionens skolhuvudmän samlades för att diskutera dagens tema. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse.

Tema: Det nationella professionsprogrammet och regionens arbete med kompetensutvecklingsbehov

På nationell nivå har en stor mängd förslag och utredningar initierats som är tänkta att bidra till skolutveckling och att kvaliteten i undervisningen och förutsättningarna för barns och elevers lärande förbättras. Bland annat har riksdagen sagt ja till att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet med programmet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

På RUC-rådet presenterade Laila Guvå och Mats Lindh, Skolverket, regeringsuppdraget om det nationella professionsprogrammet som överlämnades till regeringen den 14 maj.