Thomas Carlzon stipendiat 2023

Ansökan till Thomas Carlzons stipendiefond är nu öppen!

Med Thomas Carlzons stipendiefond vill Linnéuniversitetet årligen under åren 2023 – 2025 uppmärksamma framgångsrika studenter på programmet Innovation through business, engineering and design.

Thomas Carlzon var under sin tid som verkställande direktör för IKEA AB en betydelsefull person för utvecklingen av Växjö universitetet och senare Linnéuniversitetet. Han var känd som en hängiven ledare inom IKEA men också som mentor för chefer utanför företaget. På universitetet engagerade han sig särskilt i utbildningsfrågor. Programmet Innovation through business, engineering and design hade exempelvis inte utvecklats utan Thomas starka drivkraft.

Studenter på Innovationsmastern termin 2 är behöriga att söka – samtliga tre inriktningar.

Urvalet baseras på följande kriterier:

  • Motivationsbrev där du beskriver varför du söker stipendiet, beskriver dina framtida karriärplaner och där det framgår hur du avser att bidra med ditt ledarskap för de många människorna.
  • Studieprestation. Antal tagna högskolepoäng i relation till antal möjliga högskolepoäng under de två första terminerna (60 hp). Kontroll görs av totalt inrapporterade högskolepoäng i början av juli månad.

Stipendiesumman är 15 000 kr / år och tilldelas en stipendiat per år.

Sista ansökningsdag är den 15 juni, 2024.

Ansökan görs till registrator@lnu.se. Märk ansökan ”Thomas Carlzons stipendiefond".

Stipendiaten offentliggörs i början/mitten av september och utdelning av stipendiet sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid 8 november i Kalmar.