Aktiva barn

Tidigare ansökningsperiod inför hösten 2024: förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan och speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Eftersom utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma finns behov av att få besked om antagning tidigare än andra utbildningar, för att underlätta planeringen av arbete och ledighet i kombination med studier.

Linnéuniversitetet har följande program för målgruppen yrkesverksamma i förskola eller skola, med tidigarelagd ansökningsperiod inför höstterminen 2024. Webbanmälan öppnar den 15 februari och stänger den 15 mars. Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med den 15 februari.

Klicka på länkarna nedan för mer information och kontaktuppgifter:

Det finns även fristående kurser som riktar sig till yrkesverksamma i förskola och skola.
Hör av dig om du vill ha tips inom olika områden! ruc@lnu.se