MIRAI logotyp

Tio miljoner till svensk-japanska universitetssamarbetet MIRAI

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har beviljat samarbetet MIRAI tio miljoner kronor. Forskare från Sverige och Japan ska arbeta i tvärvetenskapliga team med fokus på globala utmaningar.
– Det här är fantastiskt roligt! Med finansieringen från STINT kan vi göra så mycket mer av alla de ambitioner som finns inom MIRAI, säger Anna Sandgren, akademisk företrädare för MIRAI vid Linnéuniversitetet.

Forskningssamarbetet MIRAI startade 2017 och består av 10 svenska och 7 japanska lärosäten. MIRAI betyder framtid på japanska, och i fokus för samarbetet ligger stora globala samhällsutmaningar.

– Vi är nu inne i den tredje projektperioden, som pågår mellan 2024 och 2026, och är i en förnyelsefas. Vi har bestämt att vi ska börja jobba mer utmaningsdrivet, där vi utgår från fyra stora globala utmaningar. Vi ska också arbeta mer tvärvetenskapligt och vill få in fler ämnesdiscipliner för att få en större bredd, säger Charlotte Skoglund, Linnéuniversitetets projektledare för MIRAI.

Linnéuniversitetets forskare har varit aktiva i MIRAI under den föregående projektperioden 2020–2024. Linnéuniversitetet har bland annat anordnat workshops inom åldrande, hållbarhet och innovation, forskare deltagit i 9 frömedelsprojekt och doktorander i kortare kurser inom hållbarhet och AI.

- Det tar tid att bygga nätverk och kontakter med forskare i Japan. Samtidigt som det finns kulturella skillnader mellan våra länder som kan medföra utmaningar i forskningssamarbeten, finns det även stora likheter som gör samarbetet väldigt givande. Att samarbeta med japanska forskare har för mig personligen varit enormt berikande och spännande, säger Anna Sandgren.

Globala utmaningar

De fyra samhälleliga utmaningarna som samarbetet fokuserar på är:

  1. Hälsa och en åldrande befolkning
  2. Klimatanpassning, katastrof- och riskhantering samt förebyggande arbete
  3. Motståndskraftiga städer och samhällen - riktlinjer, strategier, lokal förvaltning och stadsplanering
  4. Material för energikonvertering och lagring: förnybar energi, solenergiomvandling, elektrifiering, hållbara processer och resursanvändning

Tvärvetenskapliga team

För varje utmaning skapas ett tvärvetenskapligt team av ungefär tio forskare från Sverige och Japan. Linnéuniversitetet har docent Anna Sandgren som representant i utmaningen Hälsa och en åldrande befolkning och docent Leteng Lin i utmaningen Material för energikonvertering och lagring.

– Teamen driver arbetet framåt och ska utforma aktiviteter som inkluderar många forskare. Tanken är att skapa öppna plattformar som kan engagera många fler, säger Charlotte Skoglund.

Också studenter ska vara med i arbetet. I Global Solutions Olympiad får svenska och japanska studenter samarbeta digitalt för att i tvärdisciplinära grupper diskutera innovativa lösningar på de fyra samhälleliga utmaningarna. 

Mobilitet för juniora forskare

MIRAI har hela tiden haft ett stort fokus på juniora forskare, och på att ge dem möjlighet att bygga upp sina internationella nätverk. Nu öronmärker STINT fem av de tio miljonerna för mobilitet för doktorander och forskare tidigt i karriären, så att de kan tillbringa längre perioder på partnerlärosäten i de båda länderna och få möjlighet att undervisa där.

MIRAI enda projektet som beviljades finansiering

Under de år som samarbetet pågått har de akademiska banden stärkts mellan de båda länderna. Bland annat har man delat ut frömedel till 51 japansk-svenska projekt, hållit gemensamma doktorandkurser, workshoppar och forsknings-och innovationsveckor, skapat korta mobiliteter för yngre forskare och fokuserat på match-making mellan näringslivet och akademin i Japan och Sverige.

Av 17 inkomna ansökningar i STINTs utlysning av Strategic Grants for Internationalisation var det endast MIRAI som beviljades finansiering. STINT lyfter bland annat samarbetets bredd när det gäller antalet partnerlärosäten och forskningsområden, och potentialen för att få betydande påverkan.

– Beviljandet från STINT är ett erkännande på det idoga arbete som MIRAI har gjort de senaste sju åren. Framför allt under förra projektfasen då vi inte hade så mycket externa medel utan bars upp av lärosätena själva, och ju dessutom hade pandemin som en väldigt försvårande faktor. Med de nya medlen har vi fått ett välkommet tillskott att fokusera på de globala utmaningarna och skapa fler aktiviteter, säger Charlotte Skoglund.

Mer information om MIRAI