Personer runt konferensbord, foto.

Träff för Medskapanderådet i delämnet entreprenörskap

Delämnet entreprenörskap bjuder två gånger per år in sitt medskapanderåd till möte. Rådet finansieras av forskningsprojektet FLIARA och består av drygt 20 aktörer i Linnéregionen. Medlemmarna representerar såväl privat som offentlig sektor samt civilsamhällets organisationer. Syftet är att bidra till erfarenhetsutbyte och spridning av forskningsresultat. Rådsmedlemmarna utgör också ett viktigt nätverk för delämnets medarbetare och har genom åren bidragit med värdefulla kontakter i pågående forskningsprojekt.

Den här gången hölls träffen i BusinessLab på Campus Kalmar och temat var "Samhällsengagemang och utåtriktad verksamhet: bortom akademins gränser".

Joacim Rosenlund var inbjuden att prata om samverkansforskning och representanter från delämnet berättade om projekten FLIARA, Kulturutbud genom entreprenörskap över sektorsgränser, IoT för SME och HPC för SME. Presentationerna genererade många engagerade diskussioner i rådet, bland annat om utmaningar med att utveckla etablerade strukturer på en plats eller i en organisation och samtidigt ta hänsyn till olika intressenters behov och värden. Flera frågor om potentiella samverkansprojekt med forskare och studenter lyftes också. Här diskuterades vikten av kommunikation redan i ansökningsstadiet.

Nästa möte hålls hösten 2024 i Växjö och då är fokus på utbildningsfrågor.